Soulmates

Soulmates, Twinsouls, tweelingzielen, zielsliefde,
 
IndexIndex  PortalPortal  FAQFAQ  ZoekenZoeken  RegistrerenRegistreren  InloggenInloggen  

Deel | 
 

 Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Admin
Admin
Admin
avatar

Aantal berichten : 265
Punten : 569
Reputatie : 0
Registratiedatum : 24-09-11

BerichtOnderwerp: Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?   zo sep 25, 2011 2:44 amTweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?
Ben jij ook spiritueel? Lucht je hart op Merudi.net. Wij helpen je daar verder!

De hieronder opgenomen tekst is afkomstig van een een goede site over tweelingzielen.

Relaties zijn constant in beweging; zo ook de onze. Als de ene partner in een bewustwordingsproces zit, heeft dat zijn weerslag op de relatie. Als de ander dit niet kan volgen, komt de relatie onder druk te staan.

Bestaan zielsrelaties echt? Zijn deze theorieen waar? Of is het slechts een romantisch beeld van de ‘ideale’ relatie?

Definities
Relatie een verbintenis tussen twee mensen.

Tweelingziel twee zielen (mensen) die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces.

Zielsverwanten dit zijn mensen die uit verschillende zielen voortkomen. Ze hebben op aarde dezelfde les te leren en zijn derhalve enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar ‘niet meer nodig hebben’, kan deze relatie uiteenvallen.

Theorieën
Er bestaan diverse theorieën over de ontstaansgeschiedenis van de mensheid, over zielsverwanten/tweelingzielen en over de daaruit voortvloeiende relatievormen. Deze theorieën zijn te vinden in bronnen van bekende wijsgeren (Plato) en tradities/stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeisme, Gnosis, Islam, Soefisme, Summit Lighthouse). Ook bekende ‘zieners’ (Joseph Rulof, Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg) hebben hun visies over zielsrelaties.
Het viel ons op dat in deze diversiteit aan theorieën en visies een ‘rode draad’ herkenbaar is, een grootste gemene deler. Deze rode draad zie je steeds weer terug in boeken en internetsites over zielsrelaties.

Follow up:

Deze ‘rode draad’ is als volgt
· Er is een oerbron, een goddelijke bron, waaruit alle zielen voortkomen en waarnaar ze ooit terugkeren.
· Door een bepaalde oorzaak zijn er zielen in tweeen gesplitst, in twee complementaire delen.
· Die gesplitste zielen maken gedurende vele incarnaties groei-, bewustwordingsprocessen door.
· De aarde blijkt hiervoor een ideale leerplek te zijn.
· Elke helft van de gesplitste ziel volgt zijn eigen trajekt, afhankelijk van zijn karma.
· Het verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft is de (onbewuste) aanzet tot bewustwording, want de herkenning van de zielspartner kan pas plaatsvinden als beide helften zich voldoende ontwikkeld hebben.
· Die herkenning of samensmelting is een heftige gebeurtenis, onomkeerbaar en voor eeuwig.
· Erna helpen beiden zielen elkaar met hun verdere ontwikkeling en met het inlossen van karma. Dit gaat, door de bundeling van krachten, in een versneld tempo.
· Zodra er op aarde geen taken meer te verrichten zijn, hoeven de zielen niet meer te incarneren en komen ze uiteindelijk weer terug bij de oerbron.

Verschillen
Er zijn twee opvallende verschillen over die herkenning, of versmelting met de wederhelft. De vraag is dan wie de wederhelft is. Is dit inderdaad een zielspartner in menselijke gedaante, die je ontmoet en waarmee die heftige herkenning plaatsvindt? Of, is het het moment waarop bij ieder individu afzonderlijk de animus (mannelijk deel) en de anima (vrouwelijk deel) volledig in evenwicht met elkaar zijn gekomen. Het moment, waarop je in alles vrede hebt met jezelf en je op aarde niets meer te leren hebt? De meningen hierover zijn verdeeld.

Wat ons boeit, is dat de genoemde theorieën al heel oud zijn en heel divers van aard. Toch is er die ‘rode draad’. Is dit wellicht een aanwijzing voor de waarheid ervan? Of zijn deze theorieën mooie verhalen of legendes, die de mensheid aan kunnen zetten tot bewustwording en groei?

Onstaan tweelingzielen
Hieronder volgt een samenvatting , uit diverse boeken, van wat we erover gelezen hebben

Het begin.
Er is ooit een toestand geweest (voor ons bestaan op aarde) waarin alle zielen verenigd waren in een soort oerbron. Deze oerbron is een toestand van gelukzaligheid, die ook omschreven wordt als nirvana, het Licht, oerenergie, God, e.d. In deze toestand waren de zielen tweeslachting/androgyn (=zowel man als vrouw), dus compleet. In deze fase was er alleen sprake van energie, dus niet van materie.

Ooit zijn zielsgroepen zich af gaan scheiden van deze oerbron. De oorzaak wordt of onduidelijk of niet omschreven. Het heeft te maken met het niet leven naar de goddelijke kern en er daardoor steeds verder van verwijderd raken.

Verwijdering van de bron.
Deze verwijdering ging samen met verdichting van de oerenergie in materie. Zodoende ontstond er voor deze zielen behoefte aan een plaats om te verblijven (de aarde) en een lichaam als huisvesting. En hier komt dan het scheppingsverhaal van de aarde om de hoek kijken: de zielen kregen de aarde als verblijplaats en de mogelijkheid hier lessen te leren, te groeien in (zelf)bewustzijn zodat terugkeer naar de oerbron uiteindelijk weer mogelijk wordt.

De scheiding.
Rondom de schepping van de aarde vond ook de splitsing van de zielen in een mannelijk en vrouwelijk deel plaats. Volgens sommigen als straf vanwege de verwijdering van de oerbron. Volgens anderen als mogelijkheid tot groei. De gelukzalige toestand van het nirvana
is weg en de zielen houden een terugverlangen naar deze toestand in zich. De mannelijke en vrouwelijke delen gaan gedurende vele levens hun eigen leven leiden en bouwen elk hun eigen karma op.

Door de scheiding van de wederhelft ontstaat er ook het (onbewuste) verlangen naar hereniging/eenwording. Onbewust is er het weten dat die andere helft, het complement bestaat.

Ontmoeting/herkenning.
De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Ten eerste moeten beide zielen dan gelijktijdig geincarneerd zijn en ten tweede moeten beiden een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt. Ze moeten emotioneel/geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen. Dat herkennen vindt plaats op zielsnivo en dat is een heftig moment. Het wordt vaak omschreven in termen van liefde-op-het-eerste-gezicht. In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor beiden. Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer gescheiden worden. Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op zielsnivo heeft er een versmelting plaatsgevonden. Deze eenheid is voor hen ook voelbaar als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn. De versmelting heeft tot gevolg dat ze bij hun ontwikkeling hun energieen gaan bundelen, waardoor beider ontwikkeling zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+).

Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting plaatsvindt. Dan is een van beiden of beiden hier nog niet aan toe v.w.b. de ontwikkelingsgraad. Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo'n relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar), of juist met heftige confrontaties. Dan zijn ze elkaars complement; de een heeft die eigenschappen die de ander juist mist. Ze vullen elkaar dan perfekt aan. Het is dan aan hun of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan.

Ondanks het feit dat de kans op een ontmoeting klein is, komt het nu (Aquarius-tijdperk) vaker voor dan voorheen. De relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn. Het komt ook voor bij broers-zussen, ouders-kinderen en andere varianten. De tweelingziel kan in ieder geval herkend worden aan een sterke band met iemand e/o sterke overeenkomsten. Ook haat-liefde verhoudingen komen voor. Of iemand je tweelingziel is, dat weet je alleen zelf, volgens de literatuur. Afgaan op je intuitie, die aangeeft het zeker te weten. Het schijnt dat tweelingzielen in de herkenningsfase daar nooit aan twijfelen.

Zielsverwanten.
Naast tweelingzielen bestaan er ook nog zielsverwanten. Dat zijn zielen uit dezelfde zielengroep. Als je die tegenkomt, is er ook sprake van een sterke aantrekkingskracht. De verwijdering van de oerbron heeft in stappen plaats gevonden. Er scheidde zich eerst groepen
zielen af, die zich steeds verder splitsten (zielsverwanten), totdat er tweelingzielen overbleven die uiteindelijk ook nog gesplitst werden.
Groepszielen incarneren vaak tegelijk om elkaar op aarde te kunnen helpen. Er zijn er ook meerdere van, terwijl er maar 1 tweelingziel bestaat.

Een ontmoeting tussen tweelingzielen en de herkenning is niet hetzelfde. Tweelingzielen kunnen elkaar ontmoet hebben, zonder dat (wederzijdse) herkenning plaats vindt. De herkenning is namelijk pas mogelijk als beiden al een voldoende mate van zelfbewustzijn hebben ontwikkeld. Is deze fase nog niet aangebroken dan kunnen ze een relatie hebben zonder te beseffen, dat ze tweelingziel zijn. Mogelijk is er dan al wel sprake van aantrekkingskracht.

Herkenning
De herkenning is een heftig moment, vaak omschreven als 'liefde-op-het-eerste-gezicht'. In bijna alle boeken staan er voorbeeldverhalen van deze gebeurtenissen. Vaak wel erg romantisch omschreven, zodat het verschil tussen die 'liefde-op-het-eerste-gezicht' en een zielsherkenning vervaagt. De vraag die dan opkomt is hoe een tweelingziel te herkennen is.

Maar er wordt ook gezegd dat bij wederzijdse herkenning enige vorm van twijfel niet meer bestaat. De betrokkenen weten, vanuit hun intuitie, vanaf dat moment absoluut zeker wat er aan de hand is.

In twee boeken wordt er wel ingegaan op herkenningspunten:

Tweelingzielen / Patricia Joudry (zie literatuurlijst):

* Fundamenteel gevoel van eenheid in de relatie
* Gaan samen als 1 vooruit.
* Zelfde graad van geestelijke ontwikkeling.
* Het blijven 2 individuen; ze complementeren elkaar.
* Je weet dat deze relatie een doel heeft, hoewel dit doel zich pas later kan ontvouwen.
* Zielsliefde gaat verder dan 'romantische liefde', c.q.. verliefdheid.
* Men doet elkaar niet opzettelijk pijn, er zijn geen steken onder water, er is geen behoefte elkaar te straffen.
* Men voelt elkaars pijn, dus de pijn van de ander moet z.s.m. opgelost worden. T.b.v. het geheel.
* Gelijke aard, of juist complementair.
* Dezelfde wilskracht in crisissituaties.
* Strijd wordt snel bijgelegd en tot op de bodem uitgepraat.
* Onvoorwaardelijke liefde naar elkaar.

Seelenpartner / Judy Hall:
Zij komt met de volgende vragen:

* Troffen jullie blikken elkaar terwijl de kamer vol mensen was?
* Had je hartkloppingen?
* Had je het gevoel van spontane herkenning?
* Had je een onverklaarbare afkeer van die persoon?
* Wou je wegvluchten?
* Had je het gevoel door een magneet aangetrokken te worden?
* Heb je afschuw gevoeld?
* Had je het gevoel gestraft te worden?
* Voel je je dwangmatig verbonden aan die persoon, ongeacht wat er gebeurt?
* Heb je het gevoel te zullen sterven, als jullie uit elkaar gaan?

Als je 2 of 3 vragen met 'ja' beantwoord hebt, dan heb je waarschijnlijk met een zielsverwant of tweelingziel te maken.

Relatieontwikkeling
Behalve belangrijke godsdiensten, ‘zieners’, e.a. houdt de alternatieve psychotherapie zich ook bezig met relatieproblemen, die wellicht het gevolg kunnen zijn van karmische verbindingen. In de literatuur (boeken/internet) over dit onderwerp vonden we bepaalde fases die relaties door kunnen maken. Deze fasering hebben we in onze relatie ook ervaren. Omdat het er in zo'n ontwikkelingsproces heftig aan toe kan gaan, vraag je je regelmatig af wat de diepere betekenis is van dit alles. Zodoende kwamen we ertoe een vergelijking te maken tussen deze fases en de tweelingzielentheorie.

1) De onbewuste fase
Misschien ook wel te omschrijven als verliefdheid of onwetendheid, de periode dat je je nog niet (veel) stoort aan de ‘fouten’ van je partner. Je geniet, je leeft je leven, doet samen leuke dingen en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Misschien is deze fase ook wel te beschrijven als de romantische liefde. Er zijn wel meningsverschillen, maar deze zijn niet van ernstige aard en (makkelijk) oplosbaar. Of er is geen motivatie er iets aan te doen, om de romantische situatie niet te verstoren. Het gaat meestal om dingen van buitenaf. Je houdt je nog niet bezig met bewustwording en groeiprocessen. Latent is er wellicht belangstelling naar het ‘waarom op deze aarde’, maar verder doe je er niets mee. In ons geval wisten we niet van het bestaan van tweelingzielen af.
In de tweelingzielentheorie zou dit wellicht de fase kunnen zijn, waarin de partners elkaar nog niet herkennen. Ze hebben een relatie met elkaar, maar ze zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de versmelting plaats te laten vinden. Het is ook maar de vraag of die versmelting in dit leven plaatsvindt en of deze partner je tweelingziel wel is.

2) De bewustwording
De oppervlakkigheid wordt minder en je gaat je steeds meer storen aan onvolkomenheden van je partner. Een andere aanleiding kan zijn, als een van de partners in een psychische crisis terechtkomt. Beiden probeer je elkaar te veranderen, wat uiteraard tot problemen leidt. Op z'n best geef je je partner de schuld van alle onderlinge problemen. De meningsverschillen worden ruzies en de aanleiding lijkt nu meer van binnenuit te komen. Wij zochten de oplossing in alternatieve psychotherapie, waardoor we beiden in een bewustwordingsproces terecht kwamen en meer naar onszelf gingen kijken in plaats van de ‘fout’ bij de ander te zoeken.
Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een fase, waarin de partners elkaar helpen bij de bewustwording zonder te beseffen wie ze zijn. Voor ons was dit de fase waarin we werden geattendeerd op het bestaan van tweelingzielen. Verder weten we niet, wat er van deze theorie op ons van toepassing is. We weten wel dat we voor elkaar bestemd waren/zijn, we zouden dus heel goed tweelingzielen kunnen zijn.

3) Uit elkaar gaan of verdieping
Nu komt er een fase van overweging. De relatie is niet meer, zoals deze vroeger was en zal ook nooit meer hetzelfde zijn. Er is een partner veranderd, of beide partners zijn niet meer degenen van vroeger. Je vraagt je af, of je met deze partner verder wil en kan. Passen de partners nu niet meer bij elkaar, dan is het waarschijnlijk beter om uit elkaar te gaan. Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een aanwijzing, dat deze relatie gebaseerd was op een zielsverwantschap.
Besluit je bij elkaar te blijven, dan kan er een verdere verdieping van de relatie plaatsvinden. Beiden leven nu meer (zelf)bewust, waardoor ze elkaar meer te bieden hebben en elkaar vrij kunnen laten. De band voelt hechter.
Misschien is dit, wat er in de tweelingzielentheorie wordt verstaan onder de herkenning. In ieder geval is bij ons dit proces geleidelijk verlopen en was het geen heftig moment. Het lijkt ons dus dat er voor de echte herkenning van een tweelingziel nog meer nodig is dan een verdieping van een relatie.

Literatuur
In veel literatuur over tweelingzielen vonden we beschrijvingen van relaties, die ons deden denken aan de romantische, onbewuste fase. Toch worden deze omschreven als de fase van herkenning.
In een andere boeken (o.a. Seelenpartner / Judy Hall) wordt een tweelingziel juist omschreven als diegene, die je optimaal helpt bij je zielsontwikkeling. Dit hoeft er echter niet altijd zachtzinnig aan toe te gaan, zeker als je partner als spiegel fungeert. De voorbeelden die zij erbij noemt, duiden juist op stormachtige ontwikkelingen in relaties. Soms zelfs zo erg, dat de betrokkenen wensten hun tweelingziel nooit ontmoet te hebben.
Beide visies staan hier haaks op elkaar. Zijn ze beiden waar?

Invalshoeken
Reguliere wereld

Tweelingzielen is een begrip uit de esoterische/alternatieve wereld. In de reguliere wereld bestaan ook termen/begrippen om soorten relaties aan te duiden. De meest gebruikte zijn:

1) de super-romantische relatie onwerkelijkheid is hier troef, men knuffelt elkaar ‘dood’.

2) de leerling-meester relatie de een is (totaal) afhankelijk van de ander, een spel van macht en onmacht.

3) de alles samen-doen relatie 2 doen meer dan 1, twee-plus derhalve, maar kan ook de onafhankelijkheid c.q.. eigen identiteit in de weg staan.

4) de onmogelijke relatie ze hebben elkaar eigenlijk geen relatie te bieden, of er is sprake van volstrekt verschillende milieus / afkomst.

5) de haat-liefde relatie ze kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Na elke ruzie is er weer een totale verzoening, tot de volgende ruzie er aan komt!!!


Hoewel het moeilijk is in deze indeling het tweelingzielen principe te herkennen, is het derde type, het alles samen doen het meest aannemelijk.


Tweelingzielen helpen elkaar in hun groeiprocessen, ze spiegelen elkaar (hoewel er ook sprake kan zijn van een echt haat liefde patroon). Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid. Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielen relaties kunnen heel veel passie bevatten, een relatie op zielsnivo dus.


De alles-samen-doen-relatie = voorbestemd voor elkaar = tweelingzielen


Astrologie

In de astrologie zijn tweelingzielen en zielsverwanten bekende begrippen. Bijvoorbeeld, de bekende schrijfsters van astrologieboeken Linda Goodman en Judy Hall, hebben het over personen, die er heel zeker van zijn, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Het gaat dan vaak om karmische relaties. Er is een grote aantrekkingskracht op (on)bewust nivo. De te leren lessen kunnen heftig zijn en de relatie onder druk zetten.

Om dit astrologische principe verder te verduidelijken hierbij enige citaten uit onze eigen synastrie (relatiehoroscoop).
- de een leert de ander om te groeien, men is elkaars spiegel.
- een gemeenschappelijk, gedeeld levensdoel. Lotsverbondenheid.
- de relatie wordt/is intens, men inspireert elkaar. Bij spanning kan dit leiden tot machtsmisbruik (haat-liefde). Als de lessen voldoende zijn geleerd, kan dit eindigen in vrede.
- er is een sterke onderlinge aantrekking, zonder dat men die kan uitleggen. De aantrekkingskracht is er 'gewoon', ook in minder goede tijden.
- een intensieve en duurzame samenwerking. Bij spanning zet men elkaar onder druk, remt men elkaar af, soms met 'geweld'.

Uit deze citaten zou men kunnen afleiden, dat wij een relatie hebben die 'dieper' gaat de 'gewone' relaties.
Wij ervaren onze relatie in ieder geval als karmisch/zielsverwant.Laatst aangepast door Admin op di okt 04, 2011 6:43 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
http://soulmates.forumactie.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Aantal berichten : 265
Punten : 569
Reputatie : 0
Registratiedatum : 24-09-11

BerichtOnderwerp: Re: Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?   zo sep 25, 2011 2:45 am

Valt in slaap achter pc....
pfieuw
trusten
Terug naar boven Ga naar beneden
http://soulmates.forumactie.com
Soula

avatar

Aantal berichten : 7
Punten : 11
Reputatie : 0
Registratiedatum : 25-09-11

BerichtOnderwerp: Re: Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?   zo sep 25, 2011 8:41 pm

Haha dat werd ook wel erg laat dan vannacht!
Maar ziet er goed uit dit forum, bedankt voor je moeite
Terug naar boven Ga naar beneden
Admin
Admin
Admin
avatar

Aantal berichten : 265
Punten : 569
Reputatie : 0
Registratiedatum : 24-09-11

BerichtOnderwerp: Re: Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?   zo sep 25, 2011 8:59 pm

Merci Soula!
Terug naar boven Ga naar beneden
http://soulmates.forumactie.com
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Soulmates :: Wat zijn Tweelingzielen? :: Uitleg & Informatie-
Ga naar: